2% — Ваш вклад в будущее KEDEM | 2% — Contribuția Dvs. în viitorul KEDEM-ului2%

Кишинев, Молдова — Еврейский общинный центр «KEDEM» приглашает всех граждан Молдовы присоединиться к инициативе, направив 2% своего подоходного налога на поддержку общины и развитие новых программ.

Вместо дополнительных финансовых обязательств, участники могут использовать уже уплачиваемый налог, перенаправив его в поддержку развития новых детских, семейных, образовательных и молодежных программ в KEDEM. Эти 2% представляют собой уникальную возможность сделать важный вклад в будущее общины и создать возможности для долгосрочных усилий по сохранению культурных ценностей, семейного благополучия, а также развития молодежи и детей в Молдове.

Ключевая идея кампании заключается в том, что каждый гражданин Молдовы может присоединиться к инициативе, просто указав фискальный код «Centrul Cultural Evreiesc KEDEM — 1010620006860» при заполнении налоговой декларации в Государственной Налоговой Инспекции до 30 апреля каждого года.

Программы, поддерживаемые этой инициативой, включают:

 • — Развитие новых программ для детей;
  — Поддержка семейных инициатив; 
  — Развитие молодежных инициатив; 
  — Инвестиция в образовательные программы;
  — Сохранение еврейского наследия в Молдове.
 • Вместе с нами вы можете поддержать развитие Еврейского общинного центра «KEDEM». Каждый шаг, каждый взнос, каждая поддержка — все вместе создают возможность для общины расти и процветать.

Помогите нам поделиться этой информацией — поддержите, лайкните, репостните! Вместе мы сила, вместе мы KEDEM!Chișinău, Moldova — Centrul Comunitar Evreiesc «KEDEM» îi invită pe toți cetățenii Moldovei să se alăture inițiativei, direcționând 2% din impozite către sprijinirea comunității
și dezvoltarea programelor noi.

În locul unor angajamente financiare suplimentare, participanții pot folosi impozitul deja plătit, redirecționându-l pentru susținerea dezvoltării de programe educaționale pentru copii, familii și pentru tineret în cadrul Centrului KEDEM. Aceste 2% reprezintă o oportunitate unică de a aduce o contribuție importantă la viitorul comunității și de a crea oportunități noi pe termen lung în păstrarea valorilor culturale, a bunăstării familiale, precum și în dezvoltarea tineretului și a copiilor din Moldova.

Ideea principală a campaniei constă în faptul că fiecare cetățean al Moldovei poate adera la inițiativă, indicând pur și simplu codul fiscal «Centrul Cultural Evreiesc KEDEM — 1010620006860» la completarea declarației fiscale la Inspectoratul Fiscal de Stat până la 30 aprilie în fiecare an.

Programele susținute de această inițiativă includ:

 • — Dezvoltarea programelor noi pentru copii;
  — Sprijinirea inițiativelor familiale;
  — Dezvoltarea inițiativelor pentru tineret;
  — Investiții în programe educaționale;
  — Păstrarea patrimoniului evreiesc din Moldova.

Împreună cu noi, puteți susține dezvoltarea Centrului Comunitar Evreiesc «KEDEM». Fiecare pas, fiecare contribuție, fiecare sprijin — toate împreună creează posibilitatea pentru comunitate să crească și să prospere.

Ajutați-ne să distribuim această informație — susțineți, dați like și distribuiți! Împreună suntem puternici, împreună suntem KEDEM!

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Календарь событий

2024 Июнь

Неделя 1

Пн 27
Вт 28
Ср 29
Чт 30
Пт 31
Сб 1
Вс 2
Пн 3
Вт 4
Ср 5
Чт 6
Пт 7
Сб 8
Вс 9
Пн 10
Вт 11
Ср 12
Чт 13
Пт 14
Сб 15
Вс 16
Пн 17
Вт 18
Ср 19
Чт 20
Пт 21
Сб 22
Вс 23
Пн 24
Вт 25
Ср 26
Чт 27
Пт 28
Сб 29
Вс 30
 • События отсутствуют

 • События отсутствуют

 • События отсутствуют

 • События отсутствуют

 • События отсутствуют

Корзина