15 years anniversary

JCC «KEDEM» продолжает отмечать свое 15-летие!

Приглашаем всех заглянуть в прошлое, чтобы вместе еще раз пройти с нами этот долгий, насыщенный на события, но очень радостный путь.

Фильм о JCC «KEDEM» вернет вас на назад на 15 лет в момент, когда состоялось официальное открытие центра, его первое международное мероприятие, открылся первый компьютерный класс, запустились первые образовательные курсы.

За несколько минут вы пройдете с нами путь, который для нас длился 15 лет. С помощью этого фильма, мы хотим показать, чего нам удалось добиться благодаря нашим гостям, друзьям, партнерам, участникам наших мероприятий и программ.

Ведь сегодня JCC «KEDEM» — это не только одни из крупнейших культурных и этнических центров в Молдове. Сегодня мы центр неформального обучения для тысячи детей и взрослых. Место, где можно реализовать свою мечту, стать волонтером, найти друзей и обрести настоящую семьи!

JСС «KEDEM» continuă să-și sărbătorească aniversarea a 15 ani!

Vă invităm pe toți să tragem o privire în trecut pentru ca încă odată să trecem prin acest drum lung dar plin de evenimente însemnate și momente fericite

Filmul despre JCC “KEDEM” o să vă întoarcă cu 15 ani în urmă,în momentul în care a avut loc deschiderea oficială a centrului,primul său evenimente internațional,a avut loc deschiderea primei clase de studiere a calculatorului,au dat start primele cursuri educaționale.

Doar în câteva minute,o să parcurgem împreună,drumul care pentru noi a durat 15 ani. Prin acest film dorim să arătăm ce realizări am reușit să obținem datorită oaspeților, prietenilor, partenerilor și participanți noștri și a activităților și programelor noastre.

Căci astăzi JCC “KEDEM” — nu estе doar una din cele mai mari centre etno-culturale a Moldovei. Astăzi noi suntem centrul de educație nonformala pentru mii de copii și maturi. Locul unde poți să-ți realizezi visurile,unde poți să devii voluntar, să-ți găsești prieteni și să capeți o nouă familie!

JCC «KEDEM» continues to celebrate its 15th anniversary!

We invite everyone to look into the past in order to once again walk with us this long, eventful, and very joyful way.

The movie about JCC «KEDEM» will take you back 15 years from the moment when the official opening of the center took place. We will tell you when the first international event of KEDEM was held, when the first computer class was opened and when we started the first training courses.

In just a few minutes you will walk with us the way, which lasted 15 years for us.
Through this film, we want to show what we have achieved thanks to our guests, friends, partners and participants in our events and programs.

After all, today JCC «KEDEM» is not only one of the largest cultural and ethnic centers in Moldova. Today we are an informal learning center for thousands of children and adults. A place where you can realize your dream, become a volunteer, find friends and find a real family!

Thank you and enjoy the movie.

Мы решили задать 15 разных вопросов о КЕДЕМе гостям, сотрудникам и друзьям центра. В карусели все 15 вопросов. Приятного просмотра!

Достижения EOЦ КЕДЕМ за 15 лет

Более
0
мероприятий KEDEM за 15 лет
Более
0
гостей на мероприятиях KEDEM
Партнеры из
0
стран
Более
0
международных проектов

Образовательные программы

Более
0
человек посетили студии и кружки KEDEM
Более
0
открытых студий и кружков за 15 лет
0
направлений учебных программ
Более
0
семей посетили студии KEDEM

Волонтерский центр RVC

Более
0
уникальных волонтерских проектов RVC за 6 лет
Более
0
человек стали волонтерами RVC
Волонтеры RVC помогли
0
людям
RVC работает с
0
организациями

Молодежная платформа Haverim

Более
0
долгосрочных проектов Haverim
Более
0
участников проектов Haverim
Более
0
молодежных мероприятий
Более
0
организованных конференций